Prijavte reklamaciju

Kao što smo već rekli, ukoliko imate problem sa uređajem koji ste kupili na našem web sajtu, reklamaciju možete uraditi slanjem e-mail poruke na kontakt@gamingoprema.com ili popunjavanjem obrasca pored teksta, kako bi imali pisani trag i kako bi Vam osoblje što pre izašlo u susret i pomoglo.

Dodatne informacije možete pročitati i OVDE

    Nesaobraznost uređaja je utvrđena u samom startuFunkcionalne neispravnosti uređaja u toku trajanja saobraznostiFunkcionalne neispravnosti uređaja u toku trajanja produžene garancijeReklamacija na oštećenu pošiljku